My Micro & Macro teachingMata pelajaran: Bahasa Inggeris
Tahun: 5
Tajuk: The Golden Touch
Langkah:Set InduksiTarikh: 9.11.2011
Masa: 12.30-1.00pm
Tahun: 5
Subjek: Bahasa Inggeris
Kemahiran: Membaca
Topik: The Golden Touch